НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД- шум

ЗАПОВЕД- шум

На основание чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.7 и чл.7б, от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, при следните мотиви:

1. Настъпилият туристически сезон 2013г., в населените места и селищни образования на територията на гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново

2. Постъпили оплаквания за нарушаване на обществения ред на територията на гореизброените селища чрез използване на висока музика в заведения в близост до домове и хотели.

3. За осигуряване спокойствие и почивка на жители на общината и туристи при случаите, когато се извършват дейности от стопански и битов характер предизвикващи шум, независимо от произхода му в  жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите

I.НАРЕЖДАМ:

1.На основание чл.7, ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях се ЗАБРАНЯВА в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 07.00 часа.

2. На основание чл.7б, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително се ЗАБРАНЯВА след 23.00 часа до 07.00 часа.

II.НАРЕЖДАМ:

Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинска администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00.30 часа при изпълнение на условията на чл.7б, ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност .

Въз основа на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол се подава заявление от управителя на ЗХР.

На основание чл.29 и чл.30 от горецитираната Наредба, на нарушителите ще бъдат съставени актове за административно нарушение и ще бъдат налагани глоби, съответно имуществени санкции, съобразно степента на извършеното нарушение.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Директор Д-ция „ИДМДТ” – Калина Павлова, на Ирена Николова – гл.експерт „ТД” отдел  „ИД” , на Началник  РУП – Созопол – гл.инспектор Дойчин Янев.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на общинска администрация и други подходящи места.

Препис от настоящата Заповед да се изпрати до РУП-Созопол за сведение и оказване на контрол и съдействие по изпълнението и.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:

Божана Вълкова –Чампарова

Юрисконсулт – Община Созопол

Изготвил:

Калина Павлова

 

Директор Дирекция „ИДМДТ”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031