Начало

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • ПДФ
  • Печат

Във  връзка с изпълнението на проект ВG051PO001-5.1.04-0089 “Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г. , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна  финансова помощ ВG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” Община Созопол уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора от град Созопол и селата на общината като потребители на услугата.

 

Услугите са насочени към

- Лица  с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване  в това число деца с трайни увреждания;

- Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Социалните  услуги  се  предоставят  в  домашна  среда  от  социален  асистент,  съобразно  индивидуалните  нужди  на  потребителите  на  основание   извършена  социална  оценка  на  потребностите  от  почасови грижи.

ЩЕ   СЕ  ИЗВЪРШВАТ  ТРИ  ТИПА  ПОЧАСОВИ  ДЕЙНОСТИ:

- дейности  за  лична  помощ,  в  това  число  и  дейности  с  медико  -социална  насоченост;

-дейности  за  социална  подкрепа  и  социално  включване  ;

-комунално- битови  дейности

Участие  в  проекта  могат  да  вземат  само  лица,  които  не  са  потребители  на  тези  услуги  по други  проекти  и  програми.

За  ползване   на  социалната  услуга  по  настоящата  схема „ Помощ  в  дома” потребителите  заплащат  месечна  такса,  в  размер,  определен    с  решение  № 219, протокол  №10 /  от  22.  06.2012г.

Услугите  се  предоставят  след   сключване  на  договор  между  Община  Созопол  и  потребителя  и  въз  основа  на  индивидуален  план  за  всеки  потребител.

Всички   желаещи  да  ползват  предвидените  по  проекта  социални  услуги,  в  срок  от  11.02  2013 г.  до  01.03.2013 г.  могат  да  подадат  следните  документи  във Фронт –офиса на Община Созопол:

1. Заявление  по  образец  /  получава  се  във фронт - офиса/

2.Лична  карта – копие

3. Декларация  за  доходи  по  образец

4.ТЕЛК  решение  и/ или  копие  от  медицинска  епикриза,   медицинско  удостоверение  от  личен  лекар  за  необходимостта  от  грижи  в  домашна  среда.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31