Начало

Фестивал и ремонт на сцена по проект „Изминати/бъдещи пътища”

  • ПДФ
  • Печат

Созопол дава началото на още един фестивал. Пресконференция за представяне на проекта „Изминати/бъдещи пътища” запозна обществеността с дейностите и целите на проекта, който е на обща стойност 440 129 лв. Европейският фонд за регионално развитие финансира най- новия проект на община Созопол с 320 696,50 лв., националния бюджет –с 37 729  лв., а община Созопол участва в неговата реализация с 18 864,50 лв., което е задължителен принос и още 62 839 лв.- допълнителен принос.

 

Продължителността на проекта е 20 месеца.Проектът бе представен от Гергана Глухчева, ръководител на проекта и зам. кмета Петя Чапевова. Гост на пресконференцията бе председателя на общинския съвет Красимира Германова. Проект ИЗМИНАТИ/БЪДЕЩИ ПЪТИЩА се изпълнява по ОП „Регионално развитие”,Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие",Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”.Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития,”Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010

 

Общата цел на проект „Изминати/бъдещи пътища”е да   се насърчи социалноикономическото развитие, устойчивия туризъм и по-изявената привлекателност на община Созопол чрез развитието, обновяването и обогатяване на културния живот посредством организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали.

Дейностите по проекта са организация и управление на проекта.,дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития,организиране и провеждане на фестивал „Созополис”, ремонтни дейности – ремонт, реконструкция, обновяване на  театралната сцена на читалище „Отец Паисий”, осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване съгласно приложена техническа спецификация,дейности за осигуряване на публичност и информираност и отчетност и одит на проекта.

Дейностите по проекта са насочени към основната целева група,която е жителите от населените места на територията на община Созопол и към всички посетители на населените места в община Созопол.

В рамките на проекта, като основна дейност е предвидено организирането и провеждането на ново за общината културно събитие – фестивал „Созополис”, в програмата на който са включени събития от различни сфери на изкуството с предвидено широко участие на професионалисти и аматьори. С програмата на фестивала, който ще продължи 5 дни присъстващите бяха запознати от външния експерт Маргарита Димитрова, директор на фестивал „Аполония”.

Събитията във фестивала са много и разнообразни, като при тяхното планиране са взети под внимание възможността за участие и на групи в неравностойно положение, в частност ромската общност и хора с увреждания, осигуряването на равен достъп до културни събития за всички жители на общината независимо от техния пол, етническа принадлежност, социален статус.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-10/2010/27,който се осъществява с финансовата помощ на ОП»Регионално развитие» 2007-2013г.,съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Созопол и не отразява официалното становище на  ЕС и Управляващия орган.

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2020
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031