Начало

Аргументи против чл.10, ал.З, т.2, 3 и новосъздадена т. 6 от Законопроекта за изменение и допълнение

  • ПДФ
  • Печат

Разрешаването на строителството в охранителна зона „А“ е регламентирано с поправка в Закона за устройство на черноморското крайбрежие от януари месец 2008 г., с която на практика строителството в тази зона се ограничава, а параметрите на застрояване значително се занижават. С тази поправка проблемът с презастрояването на т.нар. „ първа линия „ от черноморското крайбрежие се разреши. Запазването на параметрите на застрояване в охранителна зона „А“ за общини с влязъл в сила Общ устройствен план и пълната забрана за строителство в същата зона на териториите на общини, за които не е налице влязъл в сила общ устройствен план, поставя отделни общини в изключително неравностойно положение спрямо други, макар за много от тях, както и за Созопол, общия устройствен план да е отдавна изготвен, но процедурите по съгласуване да се проточват необосновано дълго във времето.

Забраната за строителство в охранителна зона „А“ ще доведе до отлив на инвеститори, туристи и купувачи на обектите, построени на „ първа линия „.

Нарастващата тенденция за търсене и покупка на имоти на „ първа линия „ от руски граждани ще спре. Това ще доведе до увеличаване на безработицата, съответно общините ще се лишат от приходи от административни такси, а местното население ще се лиши от възможността да обслужва една платежоспособна група туристи и инвеститори.

Направените инвестиции за закупуване на терени, проектиране и строителство на хотели и комплекси тип „ апартаменти „, базирани на разрешеното строителство в охранителна зона „А“ при разрешените параметри на застрояване в тази зона ще се окажат изключително нерентабилни, което като цяло ще доведе до ликвидиране на строителния отрасъл в зоната на черноморското крайбрежие, който въпреки всичко имаше шанс да бъде стабилизиран.

На база гореизложеното сме категорично против внесените промени със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие и по специално промяната в чл.10, ал.З, т.2,3 и новосъздадена т. 6.

Предлагаме да останат текстовете относно тази материя, регламентирани с изменението на Закона за устройство на черноморското крайбрежие от 2008 г., определящи параметри на застрояване в зона „ А „ и за селищните образувания и територии с невлязъл в сила общ устройствен план, както следва: 20% плътност, кинт 0,5, кота корниз 7.50 м., озеленяване 70%.

Убедени сме, че запазването на досегашния ред за застрояване в охранителна зона „ А „ ще доведе до стабилизиране на българската икономика и плавно излизане от дълго продължаващата финансова криза.

На първо място следва да отбележим, че с настоящата редакция на Закона (с последна редакция извършена едва преди 2 години) достатъчно детайлно и с нужните рестрикции се уреждат специфичните обществени отношения свързани с Черноморското крайбрежие.

По съществото на предлаганите изменения отправяме следните коментари и предложения:

1.     Правилно се създава детайлна уредба на реда за отдаване на морските плажове под концесия.

2. Сред обектите забранени за изграждане в Зона „А” следва да бъдат включени автомагистрали и пътища от републиканската пътна мрежа 1 и 2 клас. По отношение на вече изградени и съществуващи такива, същите следва да бъдат приети за граница на охранителна зона „А” съгласно ЗУЧК. В този смисъл следва да се помисли за съответно изменение на чл. 10, ал. 1 ЗУЧК, като освен чисто геодезическия подход (ивица с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг или на морските плажове) да бъдат отчени и измененията, резултат от човешка дейност – изградени и въведени в експлоатация автомагистрали и пътища от републиканската или местната пътна мрежа до 4 клас. В случай че последните отстоят на разстояние по-малко от 100 м. от границите на морския бряг същите се приемат за граница на охранителна зона „А”.

3. В Преходните и заключителните разпоредби на ЗУЧК предлагаме следния текст:

„Изискването на чл. 17 за наличие на влязъл в сила общ устройствен план не се прилага до влизане в сила на такъв ако подробните устройствени планове за съответните имоти не противоречат на действащите териториални устройствени планове или предвижданията на общите устройствени планове, или за части от тях, на общините, в които се намират имотите.”

Във връзка с предходното предложение и отново в преходните и заключителните разпоредби на ЗУЧК предлагаме и съответно изменение в Закона за горите:

„Изискването на чл. 73, ал. 1 т. 3 и 4 и ал. 4 за наличие на влязъл в сила общ устройствен план не се прилага до влизане в сила на такъв ако подробните устройствени планове за съответните имоти не противоречат на действащите териториални устройствени планове или предвижданията на общите устройствени планове, или за части от тях, на общините, в които се намират имотите.”

Панайот Рейзи

Кмет на Община Созопол

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031