НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект"Подкрепа за достоен живот"

Проект"Подкрепа за достоен живот"

Дирекция”Анализ административно и информационно обслужване”

Проект”Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09-„ Алтернативи”

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Созопол, обл. Бургаска съобщава на жителите на общината, че стартира набирането на заявления от кандидати за ползване на социална услуга”Личен асистент” и от кандидати за личен асистент. Заявленията се подават във Фронт-офиса на община Созопол лично или чрез пълномощник/без наториална заверка на пълномощното/.Срокът за приемане на заявленията е от 08.11.2010 г. до 17.00 ч. на 22 11.2010 г.

Прилагат се следните документи:

  1. За ползване на социалната услуга

-        документ за самоличност/копие/, за дете- удостоверение за раждане/ копие/

-        документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител/копие/

-        експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/копие/

-        документ, определящ съответното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата/ копие/

-        декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга”личен асистент”,”социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или програми, финансирани от други източници или по друг ред/ в случай, че ползва такива към момента на подаването – лицето записва срока  на услугата, по която е потребител/

-        пълномощно/свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- когато не се подава лично

  1. За кандидатите за личен асистент

-        документ за самоличност/копие/

-        автобиография

-        свидетелство за съдимост

-        -служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда, ако кандидатът е безработен

-        -служебна бележка от местработа, ако кандидатът работи

-        служебна бележка от образователната институция/ ако кандидатът учи редовно обучение/

-        пенсионно разпореждане/ само за кандидатът, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/

-        копие на сертификати за завършен/и професионални курсове по сходни програми/проекти/ или декларация свободен текст, с описание на завършен обучителен курс

-        пълномощно /свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- ако не се подава лично

Необходимите формуляри-Приложение№4 и Приложение №5 ще намерите във Фронт- офиса на общината и на интернет адреса на общината www.sozopol.bg в папка Финанси-„Човешки ресурси”.

Информация можете да получите на тел.0550 25711/25762 и в кметствата по населени места, където ще ви предоставят формуляри от Приложение№ 4 и Приложение№ 10.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА” РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСИРСИ”2007-2013,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30