НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект"Подкрепа за достоен живот"

Проект"Подкрепа за достоен живот"

Дирекция”Анализ административно и информационно обслужване”

Проект”Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09-„ Алтернативи”

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Созопол, обл. Бургаска съобщава на жителите на общината, че стартира набирането на заявления от кандидати за ползване на социална услуга”Личен асистент” и от кандидати за личен асистент. Заявленията се подават във Фронт-офиса на община Созопол лично или чрез пълномощник/без наториална заверка на пълномощното/.Срокът за приемане на заявленията е от 08.11.2010 г. до 17.00 ч. на 22 11.2010 г.

Прилагат се следните документи:

  1. За ползване на социалната услуга

-        документ за самоличност/копие/, за дете- удостоверение за раждане/ копие/

-        документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител/копие/

-        експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/копие/

-        документ, определящ съответното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата/ копие/

-        декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга”личен асистент”,”социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или програми, финансирани от други източници или по друг ред/ в случай, че ползва такива към момента на подаването – лицето записва срока  на услугата, по която е потребител/

-        пълномощно/свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- когато не се подава лично

  1. За кандидатите за личен асистент

-        документ за самоличност/копие/

-        автобиография

-        свидетелство за съдимост

-        -служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда, ако кандидатът е безработен

-        -служебна бележка от местработа, ако кандидатът работи

-        служебна бележка от образователната институция/ ако кандидатът учи редовно обучение/

-        пенсионно разпореждане/ само за кандидатът, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/

-        копие на сертификати за завършен/и професионални курсове по сходни програми/проекти/ или декларация свободен текст, с описание на завършен обучителен курс

-        пълномощно /свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- ако не се подава лично

Необходимите формуляри-Приложение№4 и Приложение №5 ще намерите във Фронт- офиса на общината и на интернет адреса на общината www.sozopol.bg в папка Финанси-„Човешки ресурси”.

Информация можете да получите на тел.0550 25711/25762 и в кметствата по населени места, където ще ви предоставят формуляри от Приложение№ 4 и Приложение№ 10.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА” РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСИРСИ”2007-2013,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930