НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект Личен асистент-указание

Проект Личен асистент-указание

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАСКА

УТВЪРЖДАВАМ ЗАМ.КМЕТ:............................

/КАТЯ СТОЯНОВА/

УКАЗАНИЕ

За организация по приемане и регистриране на заявления в община Созопол от кандидати за ползване на социална услуга и кандидати за „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” с финансовата подкрепа на ОП”РЧР”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Лицата, които желаят да работят като ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и лицата които желаят да получат услугата подават заявление съгласно Приложения №4 и №10 в Фронт-офиса на Община Созопол лично като ги подписват лично или ги подават чрез пълномощник, но отново подписани лично. Прилагат и съответните документи описани в заявлението което подават.

Дава им се входящ номер и се записват в електронната система „Деловодство” за документиране по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.

Приетите документи се предават на Катя Чачева – началник отдел”БЧР” на общината за последващи действия. Не окомплектовани заявления с неточно и непълно попълнени приложения не се приемат за даване на входящ номер, като лицата се препращат за уточнение при секретаря на общината.

Приемането на заявления за получаване на социалната услуга и за назначаване на Личен асистент се извършва  от 08 ноември 2010г  до 17.00часа на 22 ноември 2010г. Заявления след крайната дата не се приемат.

До 3 дни след крайната дата, заявленията със приложените документи от ползвателите на услугата се предават на Д”СП”, а заявленията от кандидатите за Личен асистент се разглеждат от сформирана за целта комисия. .

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Формуляри на заявление Приложения № 4 и № 10 са публикувани на интернет сайта на община Созопол: www.sozopol.bg в специализираната страница – „Проект ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Цитираните указания и формуляри ще бъдат изпратени и на служебните електронни пощи по кметства за информиране  на населението.

Телефон за справки и въпроси: 0550 25711/25762

КАТЯ ЧАЧЕВА

Нач.отдел”БЧР” на община Созопол

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАСКА

УТВЪРЖДАВАМ ЗАМ.КМЕТ:............................

/КАТЯ СТОЯНОВА/

УКАЗАНИЕ

За организация по приемане и регистриране на заявления в община Созопол от кандидати за ползване на социална услуга и кандидати за „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” с финансовата подкрепа на ОП”РЧР”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Лицата, които желаят да работят като ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и лицата които желаят да получат услугата подават заявление съгласно Приложения №4 и №10 в Фронт-офиса на Община Созопол лично като ги подписват лично или ги подават чрез пълномощник, но отново подписани лично. Прилагат и съответните документи описани в заявлението което подават.

Дава им се входящ номер и се записват в електронната система „Деловодство” за документиране по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.

Приетите документи се предават на Катя Чачева – началник отдел”БЧР” на общината за последващи действия. Не окомплектовани заявления с неточно и непълно попълнени приложения не се приемат за даване на входящ номер, като лицата се препращат за уточнение при секретаря на общината.

Приемането на заявления за получаване на социалната услуга и за назначаване на Личен асистент се извършва  от 08 ноември 2010г  до 17.00часа на 22 ноември 2010г. Заявления след крайната дата не се приемат.

До 3 дни след крайната дата, заявленията със приложените документи от ползвателите на услугата се предават на Д”СП”, а заявленията от кандидатите за Личен асистент се разглеждат от сформирана за целта комисия. .

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Формуляри на заявление Приложения № 4 и № 10 са публикувани на интернет сайта на община Созопол: www.sozopol.bg в специализираната страница – „Проект ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Цитираните указания и формуляри ще бъдат изпратени и на служебните електронни пощи по кметства за информиране  на населението.

Телефон за справки и въпроси: 0550 25711/25762

КАТЯ ЧАЧЕВА

Нач.отдел”БЧР” на община Созопол

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2022
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930