НачалоФинансиЧовешки ресурсиПроект Личен асистент-указание

Проект Личен асистент-указание

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАСКА

УТВЪРЖДАВАМ ЗАМ.КМЕТ:............................

/КАТЯ СТОЯНОВА/

УКАЗАНИЕ

За организация по приемане и регистриране на заявления в община Созопол от кандидати за ползване на социална услуга и кандидати за „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” с финансовата подкрепа на ОП”РЧР”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Лицата, които желаят да работят като ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и лицата които желаят да получат услугата подават заявление съгласно Приложения №4 и №10 в Фронт-офиса на Община Созопол лично като ги подписват лично или ги подават чрез пълномощник, но отново подписани лично. Прилагат и съответните документи описани в заявлението което подават.

Дава им се входящ номер и се записват в електронната система „Деловодство” за документиране по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.

Приетите документи се предават на Катя Чачева – началник отдел”БЧР” на общината за последващи действия. Не окомплектовани заявления с неточно и непълно попълнени приложения не се приемат за даване на входящ номер, като лицата се препращат за уточнение при секретаря на общината.

Приемането на заявления за получаване на социалната услуга и за назначаване на Личен асистент се извършва  от 08 ноември 2010г  до 17.00часа на 22 ноември 2010г. Заявления след крайната дата не се приемат.

До 3 дни след крайната дата, заявленията със приложените документи от ползвателите на услугата се предават на Д”СП”, а заявленията от кандидатите за Личен асистент се разглеждат от сформирана за целта комисия. .

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Формуляри на заявление Приложения № 4 и № 10 са публикувани на интернет сайта на община Созопол: www.sozopol.bg в специализираната страница – „Проект ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Цитираните указания и формуляри ще бъдат изпратени и на служебните електронни пощи по кметства за информиране  на населението.

Телефон за справки и въпроси: 0550 25711/25762

КАТЯ ЧАЧЕВА

Нач.отдел”БЧР” на община Созопол

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ОБЛАСТ БУРГАСКА

УТВЪРЖДАВАМ ЗАМ.КМЕТ:............................

/КАТЯ СТОЯНОВА/

УКАЗАНИЕ

За организация по приемане и регистриране на заявления в община Созопол от кандидати за ползване на социална услуга и кандидати за „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот” с финансовата подкрепа на ОП”РЧР”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

Лицата, които желаят да работят като ЛИЧЕН АСИСТЕНТ  и лицата които желаят да получат услугата подават заявление съгласно Приложения №4 и №10 в Фронт-офиса на Община Созопол лично като ги подписват лично или ги подават чрез пълномощник, но отново подписани лично. Прилагат и съответните документи описани в заявлението което подават.

Дава им се входящ номер и се записват в електронната система „Деловодство” за документиране по безспорен начин имената и датата на подаване на документите.

Приетите документи се предават на Катя Чачева – началник отдел”БЧР” на общината за последващи действия. Не окомплектовани заявления с неточно и непълно попълнени приложения не се приемат за даване на входящ номер, като лицата се препращат за уточнение при секретаря на общината.

Приемането на заявления за получаване на социалната услуга и за назначаване на Личен асистент се извършва  от 08 ноември 2010г  до 17.00часа на 22 ноември 2010г. Заявления след крайната дата не се приемат.

До 3 дни след крайната дата, заявленията със приложените документи от ползвателите на услугата се предават на Д”СП”, а заявленията от кандидатите за Личен асистент се разглеждат от сформирана за целта комисия. .

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • безработни лица;
 • трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Формуляри на заявление Приложения № 4 и № 10 са публикувани на интернет сайта на община Созопол: www.sozopol.bg в специализираната страница – „Проект ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”.

Цитираните указания и формуляри ще бъдат изпратени и на служебните електронни пощи по кметства за информиране  на населението.

Телефон за справки и въпроси: 0550 25711/25762

КАТЯ ЧАЧЕВА

Нач.отдел”БЧР” на община Созопол

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30