Начало

Правила за зимно поддържане на пътната мрежа на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

ПРАВИЛА

за провеждане на мероприятия за превантивно подготвяне, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа IV клас, главни и второстепенни улици и кръстовища на територията на Община Созопол за експлоатационен сезон 2021/2022год.

Настоящите правила уреждат реда за зимното поддържане на пътищата, основните задачи на почистващата фирма, сроковете за тяхното изпълнение на работите по снегопочистване и опесъчаване пътищата, събиране и предаване на информация за състоянието на пътищата през зимата, отчитане на извършената работа и плащане.

I. Подготовка на зимното поддържане на пътищата.

1. Изпълнителят е задължен да представи списък с наличната специализирана техника и материали, необходими за поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на Възложителя преди започване на зимния период.

2. Техниката и работниците на Изпълнителя трябва да имат мобилна връзка с дежурния при община Созопол и РУ-гр. Созопол.

3. Снегорините трябва да бъдат снабдени с необходимите сигнални знаци и светлини - пътни знаци, жълти мигащи светлини и др., както и необходимото допълнително оборудване — верига, лопата, въже и др.

4. Изпълнителят е длъжен да предостави Оперативен план за зимно поддържане на съответните общински пътища на територията на община Созопол за експлоатационен сезон 2021/2022 год.

II. Снегопочистване и опесъчаване.

1. Изпълнителят е длъжен да започне работа веднага след появяването на необходимост от това и да поддържа общинската пътна мрежа в състояние отговарящо на изискванията за зимно поддържане.

2. Снегопочистването да се извършва периодично, като честотата на преминаване на снегорините да зависи от интензивността на снеговалежа.

3. При снеговалеж основните работи по опесъчаване и разпръскване на химични вещества се изпълняват по време на снегопочистването.

4. Работата по опесъчаване и разпръскване на химичните вещества да започне да се изпълнява най-напред на участъци с трудни условия за движение /наклони, кръстовища, спирки и др./

5. При използване на солни разтвори да се спазват следните правила - при слаб снеговалеж се разпръсква 30-45 мин след започване на снеговалежа, при силен снеговалеж се разпръсква 15-20 мин след започване на снеговалежа.При снеговалеж и при температурата на въздуха под – 10 0С веднага да се пристъпи към снегопочистване и опесъчаване.

6. При заледяване на пътната повърхност без снеговалеж и температурата на ’ въздуха е по-ниска от минус 100 С трябва веднага да се започне с опесъчаване или разпръскване на химични вещества.

7. При влажно или мокро пътно покритие може да се пристъпи към превантивно разпръскване на химични вещества, когато температурата на въздуха спадне до +1С.

8. Дейностите за зимно поддържане на пътищата се извършват съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. /Приложение № 3 -Правила, организация и технология на работите за зимно поддържане на пътища на МРРБ.

III. Информационно осигуряване.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА СОЗОПОЛ /ОСС/

Стационарен телефон за връзка – 0550 /2 23 18, Мобилен телефон -0884 311 640

Всеки ден да се води подробна справка от дежурния на общината за метеорологичната обстановка на територията на цялата община -паднал снеговалеж, дъжд, температура на въздуха сутрин и вечер.

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕВАНТИВНО ПОДГОТВЯВЕ,ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА СЪГЛАСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР № 8-3/10.01.2022 Г. С „ТЕХНОПРОМСТРОЙ“ООД

· Маршрут № 1-24.533 км.: Равадиново-път BGS 1211 -гр. Созопол-център-път bGS 1210 /ул.Виа Понтика, местност Буджака/,-път BGS 1220 -до кръстовище с път II-99 /Созопол- Приморско/.

· Маршрут № 2-11.152 км.: Равадиново-път BGS 2218 до границата с община Приморско-път BGS 2219 -РДНО- кръстовище с път BGS 1212 .

· Маршрут № 3-23.100 км.: път BGS 1212 от кръстовището с път II-99 /Крайморие-Черноморец/-с. Атия - кв. Миньор на с. Атия-с. Росен-с. Равна гора- с. Атия-гр. Черноморец-с.о. Червенка- гр. Черноморец- к-г Златна рибка- м. Отманли.

· Маршрут № 4-11.400 км.: с. Присад- път BGS 1215- граница на община Созопол- път BGS 1213- до с. Зидарово.

· Маршрут № 5-13.600 км.: с. Габър- път BGS 2214- с. Зидарово. -път BGS 1213- до с. Вършило.

· Маршрут № 6-3.100 км.: път BGS 2214 от кръстовището с път I-9, Крушевец- местност Бяла- до с. Индже войвода.

При възникнала необходимост от техника и др. или при аварийни събития кмет/кметски наместник трябва да се обади на Главния отговорник на „ТЕХНОПРОМСТРОЙ“ООД и на дежурния при ОСС в община Созопол.

1. Изпълнителят е длъжен преди да започне работа в съответното населено място да се свърже с дежурния в община Созопол и да го информира, в кое населено място започва работа. Информацията следва да се записва в регистър за зимно поддържане 2021/2022год. След приключване на работа изпълнителя отново трябва да се обади по телефона на дежурния ОСС в община Созопол, за приключване на работа и за извършените от него дейности.

2. Кмет/Кметски наместник на населеното място следи за качеството на извършената работа, записва подробно в дневник следната информация - дата, час на излизане, час на прибиране, видовете и кратност на дейности, които са извършени от изпълнителя, както № на маршрута и при какви метеорологични условия.

Настоящите правила се изготвиха съгласно разпоредбата на чл.10,ал.5 от Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2022
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31