НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кмета
1 Заповед № 8-Z-950 от 08.08.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно въвеждане на ежедневен режим на водоподаване в с. Вършило
2 Заповед № 8-Z-871 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно възлагане на права за нотариални заверки
3 Заповед № 8-Z-868 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно честването на празника на града - 17 юли
4 Заповед-скоби
5 Заповед-паяк-2017
6 Заповед № 8-Z-600 от 17.05.2017 г. на Кмета на Община Созопол
7 З А П О В Е Д-Забрана строителство-2017
8 Заповед № 8-Z-199 от 02.02.2017 г. на Кмета на Община Созопол, относно количеството дървесина, което има право да продаде ОГП Созопол
9 ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ № 8 – Z - 14
10 Заповеди на Кмета на община Созопол относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване и определяна на цената
11 Заповед № 8-Z-1607 от 31.10.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно районите за организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2017 г.
12 Заповед № 8-Z-1783 от 07.12.2016 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на средства за илюминация, съдържащи взривни вещества
13 ЗАПОВЕД- паяк-2016 г.
14 Заповед № 8-Z-685/10.05.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 15, ал 1 от ЗУЧК за спиране на извършването на строително монтажни дейности на територията на община Созопол
15 Заповед № 8-Z-234/10.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за горите и Решение № 67 от 22.12.2015 г. на Общински съвет Созопол
16 Заповед № 8-Z-1760/18.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно намалено работно време за работа с граждани на 18.12.2015 г.
17 Заповед № 8-Z-1663/01.12.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно обслужването на граждани в сградата на Община Созопол на 12.12.2015 г.
18 Заповед № 8-Z-1583/12.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол във връзка с обезпечаване безопасността на пешеходците, автомобилите и акостиращите лодки на територията на Общинско рибарско пристанище "Созопол" - гр. Созопол
19 Заповеди на Кмета на Община Созопол относно определяне на цени на имотите полски пътища и напоителни канали, попадащи в масивите за ползване на ползвателите
20 Заповед № 8-Z-1464 от 27.10.2015 г на ВрИД кмет на Община Созопол във връзка с опазване на обществения ред в гр.Созопол преди, по време и след провеждане на футболната среща на 27.10.2015г. с начален час 15.00 часа
21 Заповед № 8-Z-843 от 23.06.2015 г на Кмета на Община Созопол за въвеждане ан временна организация на движението по път 927 BGS 1220 /ІІ-99, Созопол-Приморско/
22 Заповед № 8-Z-677/15.06.2015 г. на Кмета на Община Созопол за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи
23 ЗАПОВЕД- паяк-2015
24 Заповед № 8–Z-146/27.01.2015 г. на Кмета на Община Созопол относно констатиран случай на болестта Инфлуенца-H5N1 при намерен умрял къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ в защитена местност Пода, община Бургас
25 ЗАПОВЕД-дърва
26 Заповед № 8–Z-1373/22.08.2014 г. на Кмета на Община Созопол
27 З А П О В Е Д № 8-Z-1208/29.07.2014 година
28 ЗАПОВЕД – син език
29 ЗАПОВЕД-17 юли
30 Заповед № 8-Z-910/31.05. 2014 г. на Кмета на Община Созопол за забрана за извършване на строителни и монтажни работи на територии от Община Созопол по време на туристическия сезон - 2014 г.
31 ЗАПОВЕД- паяк
32 ЗАПОВЕД- забрана ТА
33 З А П О В Е Д № 8-Z-749/ 13.05.2014 година
34 З А П О В Е Д № 8-Z-748./13.05.2014 година
35 З А П О В Е Д-пуп1
36 З А П О В Е Д-пуп
37 З А П О В Е Д №8-Z-763/ 15.05.2014 година
38 З А П О В Е Д-РАБОТНО МЯСТО
39 Заповед № 8-Z-1612/13.12.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно продажбата и използването на илюминации, съдържащи взривни вещества
40 ЗАПОВЕД- сметосъбиране
41 ЗАПОВЕД- шум
42 ЗАПОВЕД- паяк-къмпинг
43 ЗАПОВЕД-паяк
44 Заповед № 8-Z-563/16.05.2013 г. на Кмета на Община Созопол, относно отчуждаване на поземлен имот
45 ЗАПОВЕД - забрана за строителство
46 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
47 Обявление чл. 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
48 Обявление - заповед № 8-Z-1348/12.11.2012 г. за допускане изработването на проект за ПУП
49 Обявление чл 128 ал 1 от ЗУТ - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
50 Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП
51 З А П О В Е Д № 8-Z-1198/04.1.2012г.
52 З А П О В Е Д №8-Z-767/20.06.2012 година
53 З А П О В Е Д №8-Z-772/21.06.2012 година
54 З А П О В Е Д №8-Z-769/20.06.2012 година
55 З А П О В Е Д №8-Z-770/20.06.2012 година
56 Заповед - допускане на ПУП
57 З А П О В Е Д №8-Z-518/10.05.2012 година
58 З А П О В Е Д №8-Z-613/21.05.2012 година
59 Обявление за обещетенията във връзка със заповеди 8-Z-498 и 8-Z-497 от 02.05.2012 г.
60 З А П О В Е Д №8-Z-498/02.05. 2012 година
61 З А П О В Е Д №8-Z-497/02.05. 2012 година
62 З А П О В Е Д № 8 – Z 563/15.05.2012год.
63 З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година
64 З А П О В Е Д №8-Z-389/05.04.2012 година
65 ЗАПОВЕД
66 З А П О В Е Д №8-Z-392/06.04.2012 година
67 З А П О В Е Д №8-Z-374/03.04.2012 година
68 З А П О В Е Д №8-Z-385/03.04.2012 година
69 З А П О В Е Д №8-Z-386/03.04.2012 година
70 З А П О В Е Д №8-Z-384/03.04. 2012 година
71 Заповед- обществено обсъждане на проектобюджет
72 Заповед на кмета на община Созопол
73 З А П О В Е Д
74 З А П О В Е Д
75 Заповед-удължаване на срок
76 ЗАПОВЕД-паяк
77 З А П О В Е Д-забрана на строителството
78 ЗАПОВЕД

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.