НачалоБланки и заявленияМестни данъци и такси
1 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 184
2 Банкови сметки – Отдел МДТ Община Созопол 6458
3 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство 1239
4 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство 1416
5 Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества 1637
6 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили 1461
7 Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък 1831
8 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 4880
9 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 4574
10 Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил 3444
11 Декларация ПО ЧЛ.18, АЛ.6 от Наредбата на ОАМТЦУТОС 4172
12 Декларация ПО ЧЛ.18, АЛ.5 от Наредбата на ОАМТЦУТОС 3166
13 Уведомление 2684
14 Заявление за закриване на партида на недвижим имот 4476
15 Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче 3034

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.