НачалоОбяви и съобщенияОбяви
1 Обява за прием на документи на кандидати за ползване на почасови услуги в общността и в домашна среда
2 Покана за информационна среща за изготвяне на Стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
3 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”
4 Заповед № РД-11-248/24.07.2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите - Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас
5 Oткриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект – язовир,представляващ имот № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора, община Созопол
6 Покана за общо събрание на СНЦ -Местна инициативна група „Приморско-Созопол“
7 Културни събития лято 2017 година
8 Обявление на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
9 Заповед № 22/23.05.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
10 Съобщение за одобрените места за паркиране
11 Покана за Обществено обсъждане
12 Протокол за разпределение на пасища - 2017 г.
13 Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно проект за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
14 Заповед № 13/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
15 Заповед № 12/21.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
16 Научен архив при БАН
17 Заповед № 10/03.04.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
18 Процедури по принудително отчуждаване на недвижими имоти
19 На вниманието на гражданите и фирмите упражняващи таксиметрова дейност на територията на Община Созопол
20 Заповед № 5/20.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
21 Заповед № 3/13.01.2017 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
22 Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол
23 9, 10 и 11 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
24 5 и 6 януари 2017 г. ще са неучебни за всички училища на територията на община Созопол
25 Заповед № 32/27.12.2016 г. на Директора на ОГП - Община Созопол
26 Напредък по проект „Съпричастност” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002-0256-С01, финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
27 Съобщение за провеждане на консултации по Екологична оценка на Подробен устройствен план/ПУП/-план за регулация и застрояване/ПРЗ/ и ПУП-парцеларен план/ПП/ за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол
28 Фестивал "Созополска дъга" - 2016
29 Заповеди на Кмета на Община Созопол за отчуждаване на части от поземлени имоти в землището на с. Равадиново, общ. Созопол
30 ПОДБОР ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛ НА ТРУДОВ ДОГОВОР, НА ДЛЪЖНОСТТА «ЕКСПЕРТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ» ПО ПРОЕКТ №BG05M2OP00-3.001-0036 « ГОТОВИ ЗА УСПЕХ», ФИНАНСИРАН ОТ ОП НОИР

Страница 1 от 14

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2017
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031