НачалоФинансиБюджет
1 Бюджетен календар на Община Созопол за 2017 г.
2 Бюджет за 2017 г. с тримесечно разпределение
3 Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС на Община Созопол в лева за 2017 г.
4 БЮДЖЕТ 2017- разходи - д.д. за 2017 г.
5 БЮДЖЕТ 2017 - разходи - дофинансиране за 2017 г.
6 БЮДЖЕТ 2017 - разходи - м.д. за 2017 г.
7 БЮДЖЕТ приходи и разходи за 2017 г.
8 Разчет за капиталови разходи по обекти за 2017 г.
9 Бюджети на Второстепенни разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2017 г.
10 Таблица за разпределение по ЕРС за 2017 г.
11 Регистър на получените дарения през 2016 г.
12 Формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за 2017 г. за детските градини
13 Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2017 г.
14 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол
15 Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС на Община Созопол в лева за 2016 г.
16 Бюджет за 2016 г. с тримесечно разпределение
17 БЮДЖЕТ 2016- разходи - д.д. за 2016 г.
18 БЮДЖЕТ 2016 - разходи - дофинансиране за 2016 г.
19 БЮДЖЕТ 2016 - разходи - м.д. за 2016 г.
20 БЮДЖЕТ приходи и разходи за 2016 г.
21 Разчет за капиталови разходи по обекти за 2016 г.
22 Бюджети на Второстепенни разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2016 г.
23 Таблица за разпределение по ЕРС за 2016 г.
24 Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2016 г.
25 Формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за 2016 г. на ЦДГ и ОДЗ
26 РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2015 г.
27 БЮДЖЕТ 2015 – РАЗХОДИ – ДОФИНАНСИРАНЕ
28 БЮДЖЕТ 2015 – РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
29 БЮДЖЕТ 2015 – РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
30 БЮДЖЕТ 2015 – ПРИХОДИ
31 Бюджети на Второстепенни разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2015 г.
32 Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2015 г.
33 Формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за 2015 г. на ЦДГ
34 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Созопол за 2015 г.
35 Заповед на Кмета на Община Созопол за подготовка на бюджета за 2015 г.
36 Прогнозна рамка на проект за бюджет на Община Созопол за 2015 г.
37 Прогнозна капиталова програма за бюджет 2015 г.
38 Тримесечно разпределение на бюджет 2014 г.
39 Бюджетен календар на Община Созопол за 2014 г.
40 Първоначален разчет за капиталовите разходи по обекти за 2014 г.
41 БЮДЖЕТ 2014 – ПРИХОДИ
42 Формула за разпределение на средствата получени по разходни стандарти за делегираните държавни дейности във функция "Образование" за 2014 г.
43 Формула за разпределение на средствата по Единни разходни стандарти за 2014г. на ЦДГ
44 Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес
45 Бюджети на Второстепенни разпоредители с бюджет в Община Созопол
46 БЮДЖЕТ 2014 – РАЗХОДИ – ДОФИНАНСИРАНЕ
47 БЮДЖЕТ 2014 – РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
48 БЮДЖЕТ 2014 – РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
49 Акценти в проекта за бюджет на Община Созопол за 2014 г.
50 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.
51 Бюджетен календар на Община Созопол за 2013 г.
52 БЮДЖЕТ 2013 – ПРИХОДИ
53 БЮДЖЕТ 2013 – РАЗХОДИ – ДОФИНАНСИРАНЕ
54 БЮДЖЕТ 2013 – РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
55 БЮДЖЕТ 2013 – РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
56 Разпределение на средствата за образование по стандарти
57 Акценти в проекта за бюджет на Община Созопол за 2013 г.
58 БЮДЖЕТ 2012 – ПРИХОДИ
59 БЮДЖЕТ 2012 – РАЗХОДИ – ДОФИНАНСИРАНЕ
60 БЮДЖЕТ 2012 – РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
61 БЮДЖЕТ 2012 – РАЗХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
62 Бюджетен календар на Община Созопол за 2012 г.
63 БЮДЖЕТ 2011 - РАЗХОДИ- МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
64 БЮДЖЕТ 2011 - РАЗХОДИ - ДОФИНАНСИРАНЕ
65 БЮДЖЕТ 2011 - РАЗХОДИ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
66 БЮДЖЕТ ЗА 2011г. НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 1109 /18.02.2011г.НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ
67 РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ ЗА 2011г.

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.