НачалоБланки и заявленияТуризъмХарактеристика и видове туристически обекти

Характеристика и видове туристически обекти

  • ПДФ
  • Печат

Характеристика и видове туристически обекти

Приложение № 1

Към чл. 1, ал. 2  и  чл. 11, ал. 1 и 4

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 46 от 2007г. в сила от 12.06.2007 г)

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  И  ВИДОВЕ  НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ  ОБЕКТИ

 

1. СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН:

1.1. Хотел - общодостъпна сграда или сгради, функционално свързани, с

минимум 15 стаи за подслон, в която се предлагат основни и допълнителни

туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели,

изградени преди 1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от

тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се

допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с

едно заведение за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

Правомощия на кмета на общината :

Хотели 1 звезда  + прилежащи  ЗХР  1 и  2 звезди

Хотелите могат да бъдат:

а) според периода на експлоатация:

- целогодишни;

- сезонни - в експлоатация са само през определени периоди от годината;

б) според териториалното си разположение:

- морски;

- планински;

- градски или в други населени места или селищни образувания;

в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) според предназначението или

спецификата си:

- апартаментен (студиен) хотел - средство за подслон, което се състои

от апартаменти и/или от студиа със съоръжения или обзавеждане за

съхраняване, подготовка и консумация на храна; /категория 2, 3, 4, и 5 звезди/

- хотел-резиденс - средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно

обзавеждане - категория "пет звезди", независимо от броя на стаите,

изградено при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения

на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради,

сгради - паметници на културата);

- клуб-хотел - средство за подслон, в което се обслужват туристи по

интереси и се предлагат основни и разнообразни допълнителни услуги;

- балнеохотел - средство за подслон, с изграден балнеолечебен център,

разполагащ със специализирано оборудвани кабинети, зали и помещения,

предназначен за осъществяване на профилактика, лечение и рехабилитация на

туристи от квалифициран медицински и немедицински персонал; профилактиката,

лечението и рехабилитацията се осъществяват от лечебно заведение по смисъла

на Закона за лечебните заведения;

- СПА хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или "пет

звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат разнообразни

водни и козметични процедури, както и спортни занимания, чрез прилагане на

природосъобразни форми и методи за релакс, физическо и естетическо

поддържане на тялото и части от него, консултирани и реализирани от

квалифициран персонал;

- уелнес хотел - средство за подслон, категория "четири звезди" или

"пет звезди", с изграден СПА и уелнес център, в който се предлагат

разнообразни услуги, процедури, терапии и програми, както и спортни,

културно-развлекателни и хоби занимания, предназначени за релакс,

психо-физическо възстановяване и поддържане на здравето и творческите

възможности на туриста;

- бизнес хотел - специфичен тип хотел с категория "четири звезди" или

"пет звезди", в който са осигурени условия за провеждане на работни срещи,

конференции, конгреси, презентации, приеми, семинари, интервюта и др.

1.2. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Мотел - вид крайпътен хотел за

пребиваване и обслужване на автотуристи, разположен извън населено място до

активен транспортен възел или автомагистрала.  Мотелът разполага поне с едно

заведение за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

Правомощия на кмета на общината :

Мотели 1 звезда + прилежащи ЗХР 1 и 2 звезди

1.3. Вилно селище - самостоятелна териториално обособена група от

нискоетажни масивни вили с комплексна многофункционално изградена инженерна

и туристическа инфраструктура, в която се предлагат основни и разнообразни

допълнителни туристически услуги.  Обособява се от най-малко 5 вили и има

поне едно заведение за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 ЗВЕЗДИ

Категорията се определя единствено и само от Агенцията по Туризъм

1.4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Туристическо селище -

самостоятелна териториално обособена група от средства за подслон и/или места

за настаняване, с изградена обща инженерна и туристическа инфраструктура,

където се предлагат основни и разнообразни допълнителни туристически услуги.

Обособява се от най-малко 5 средства за подслон или места за настаняване и

има поне едно заведение за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, и 4 звезди

Категорията се определя единствено и само от Агенцията по Туризъм

2. МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

2.1. Пансион (хостел) - място за настаняване (обикновено

по-продължително), обзаведено с най-необходимите мебелировка, съоръжения,

съдове и прибори за ползване и самостоятелно обслужване.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

2.2. Почивна станция - самостоятелно място за настаняване с

преобладаващи социални функции и с инфраструктура, предлагаща здравни,

балнеоложки, спортни и други услуги.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

Правомощия на кмета на общината:

Почивна станция 1 и 2 звезди + прилежащите ЗХР 1, 2, и 3 звезди

2.3. Семеен хотел - сграда с подходящо архитектурно оформление с

капацитет от 10 до 20 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва

хотелиерска дейност. За обекти, изградени преди 1 юни 2003 г., се допуска

капацитет от минимум 5 стаи. Организацията на работата е предимно на семеен

принцип.

Семейният хотел има поне едно заведение за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя от кмета на общината

2.4. Самостоятелни стаи - до 5 стаи - самостоятелни или в апартаменти,

в една сграда, предоставяни на туристи за нощувка.

КАТЕГОРИЯ :  1, 2, и 3 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2, и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

2.5. Бунгало - място за настаняване, изградено от строителни

конструкции за сезонна или целогодишна експлоатация, със санитарен възел,

без задължително изискване за кухненски бокс.

КАТЕГОРИЯ : 1  и 2 звезди + прилежащи  ЗХР – 1, 2 и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

2.6. Къмпинг - охраняван терен със съответната инфраструктура и с

необходимите условия за пребиваване на туристи със собствена или наета

палатка или каравана, както и за паркиране на автомобили и предлагане на

туристически услуги. На територията на къмпинга могат да се разполагат

бунгала, каравани (временно стационарно подвижно (колесно) място за

настаняване без задължително изискване за кухненски бокс и санитарен възел),

други места за настаняване, хранене и търговия.

КАТЕГОРИЯ : 1 и  2 звезди + прилежащи ЗХР – 1, 2 и 3 звезди

Категорията се определя само от кмета на общината

 

3. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Правомощия на кмета на общината:

1 и 2 звезди за самостоятелни ЗХР

3.1. Ресторанти - общодостъпни заведения за хранене и развлечения, в

които се предлагат кухненска и сладкарска продукция, алкохолни и

безалкохолни напитки. Обслужването на клиентите е с квалифицирани сервитьори

с използване на специални форми на сервиране. Ресторантите могат да бъдат:

3.1.1. Класически ресторант - предлага широк и разнообразен асортимент

от висококачествена кухненска продукция, сладкарска продукция, десерти,

плодове, специалитети, ястия, тестени изделия, безалкохолни и алкохолни

напитки и създава условия за хранене и развлечения.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

3.1.2. Специализиран ресторант:

а) за риба, дивеч, птици или друг - асортиментът се базира на даден

основен  продукт;

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4  и 5 звезди

б) барбекю, грил, скара - асортиментът се базира на печени меса на

скара или плоча;

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

в) ресторант-клуб - обслужва туристи с определени интереси.

В специализираните ресторанти може да се предлага и друга кухненска

продукция, десерти, алкохолни и безалкохолни напитки

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди.

3.1.3. Ресторант с национална кухня:

а) ресторант с българска кухня - предлага предимно българска национална

и регионална кухня и напитки - механа, гостилница, странноприемница, битова

къща, ханче и др.

КАТЕГОРИЯ  1, 2, 3, 4 и 5 звезди;

б) ресторант с чуждестранна кухня - френска, италианска, китайска,

японска и др.; асортиментът се базира на съответните национални кухни и

напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

3.1.4. Атракционно-тематичен ресторант - с характерен архитектурен

вътрешен и външен облик, с подходящ асортимент от ястия, напитки и/или

артистично-музикална програма (шатри, кошари, колиби, фрегати, пикник и

др.).

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди

3.2. Заведения за бързо обслужване - предлагат ограничен типизиран

асортимент от кулинарна продукция и/или готови пакетирани стоки, десерти,

напитки - безалкохолни и алкохолни. Имат висока пропускателна способност.

Самообслужването е основна форма на обслужване. Може да се предлага

комбинирана форма на обслужване. Заведенията за бързо обслужване могат да

бъдат:

3.2.1. Снек-бар - предлага асортимент от ястия и специалитети,

приготвени на скара или плоча, аламинути, салати, супи, бульони; готови

сладкарски изделия, сладолед;  топли напитки, алкохолни и безалкохолни

напитки, бира (пиво). Кухненската продукция се приготвя пред клиента и се

предлага от бар-плот.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

3.2.2. Бистро - кухненската продукция в заведението е ограничена до:

студени и топли предястия, скара и аламинути, салати, супи, десерти. Липсва

предварителният процес на подготовка на храната, т.е. използват се

предварително подготвени храни - полуфабрикати. Карт-менюто включва топли

напитки, безалкохолни и алкохолни напитки и бира.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

3.2.3. Фаст-фууд - предлага сандвичи, различни видове бургери, пържени

картофи, скара от месни полуфабрикати, сосове, салати, готови тестени

изделия, сладкарски изделия, захарни и шоколадови изделия, сладолед, топли

напитки, безалкохолни напитки и бира.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

3.2.4. Пицария - предлага различни видове пици, спагети, лазаня,

макарони, салати, десерти и др., както и алкохолни и безалкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди

3.2.5. Закусвалня - предлага разнообразен асортимент, посочен в някоя

от изброените групи: 1. супи, салати, чорби и ястия от субпродукти; 2.

аламинути, приготвени на скара - кюфтета, кебапчета, карначета, шишчета и

др., салати. Карт-менюто включва топли напитки, безалкохолни напитки, бира и

ограничен набор от алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2,  и 3 звезди

3.2.6. Баничарница или мекичарница - предлага баници, бюреци, тиквеник,

щрудел, мекици, тутманик, милинки, кифли, кроасани и др., както и

безалкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди

3.2.7. Бюфет, павилион, каравана - предлагат ограничен асортимент от

готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни

изделия, пиво, безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1 звезда

3.3. Питейни заведения - предлагат богат асортимент от алкохолни и

безалкохолни напитки и закуски към тях. Питейните заведения могат да бъдат:

3.3.1. Кафе-аперитив - предлага богат асортимент от алкохолни и

безалкохолни напитки; ограничен асортимент кулинарна продукция - салати,

студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи,

бургери, захарни и шоколадови изделия, ядки, сладолед.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3,  и 4 звезди

3.3.2. Винарна - предлага преобладаващо богат асортимент от наливни и

бутилирани вина, други алкохолни и безалкохолни напитки, подходяща кухненска

продукция и мезета. Може да има условия за дегустация.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди

3.3.3. Пивница (кръчма) - предлага разливни и бутилирани алкохолни и

безалкохолни напитки, топли напитки, салати, студени мезета, ядки, захарни и

шоколадови изделия.

КАТЕГОРИЯ : 1 и 2 звезди

3.3.4. Бирария - предлага разнообразен асортимент от наливна и

бутилирана бира, салати, студени мезета, пържени картофи, месни

полуфабрикати на скара, топли напитки, безалкохолни и алкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди

3.4. Кафе-сладкарници - заведения за допълнително хранене, в които се

предлагат сладкарска продукция, сладоледи, тестени изделия, безалкохолни и

алкохолни напитки. Кафе-сладкарниците могат да бъдат:

3.4.1. Кафе-сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски

изделия, захарни и шоколадови изделия, сандвичи, бургери, тестени закуски,

сладолед, топли напитки, коктейли, безалкохолни напитки, бира, алкохолни

напитки.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди

3.4.2. Сладкарница - предлага малотрайни и трайни сладкарски изделия,

захарни и шоколадови изделия, тестени закуски, сандвичи, сладолед, топли

напитки и безалкохолни напитки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, и 4 звезди

3.4.3. Сладоледен салон - сладкарница с преобладаващ асортимент от

разнообразни сладоледи на млечна, фруктова, сметанова и друга основа,

сладоледени специалитети, сладоледени торти, пасти, шейкове, айскафе и др.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3 и 4 звезди

3.4.4. Кафене - предлага топли напитки, алкохолни и безалкохолни

напитки, малотрайни и трайни сладкарски изделия, захарни и шоколадови

изделия, тестени закуски, ядки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, и 4 звезди

3.4.5. Кафе-клуб - заведение за клиенти с определени интереси

(интернет, изкуство, игри, хазартни игри и др.), в което се предлагат топли

напитки, безалкохолни напитки, алкохолни напитки, захарни и шоколадови

изделия, ядки.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди

3.4.6. Кафетерия - предлага разнообразни топли напитки, безалкохолни

напитки, закуски, тестени, захарни и шоколадови изделия.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, и 3 звезди

3.4.7. Чайна - предлага топли тонизиращи и слабоалкохолни напитки (чай,

билкови отвари, кафе, горещ шоколад, какао, грог, пунш, греяни вина и др.) и

закуски.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2 и 3 звезди

3.5. Барове - предлагат богат асортимент от алкохолни и безалкохолни

напитки, коктейли, топли напитки, ядки, сладкарски и захарни изделия,

ограничен асортимент кулинарна продукция. Баровете могат да бъдат:

3.5.1. Коктейл-бар - предлага богат асортимент предимно от алкохолни и

безалкохолни коктейли и напитки, ядки, сладкарска продукция и захарни

изделия.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3,4 и 5 звезди

3.5.2. Кафе-бар - предлага различни видове кафе, безалкохолни и

алкохолни напитки, плодове и др.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3 и 4 звезди

3.5.3. Бар-конгресен център - предлага асортимент, предназначен за

обслужване на конгресни прояви.

КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди

3.5.4. Бар-спортен център (-басейн, -тенис, -фитнес, -боулинг и др.) -

предлага тонизиращи напитки, сокове, нектари, коктейли и др.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди

3.5.5. Бар-фоайе (лоби бар) - предлага алкохолни и безалкохолни

напитки, коктейли, закуски, десерти, ядки и др. Разположен е в

непосредствена близост до фоайето на средства за подслон или места за

настаняване.

КАТЕГОРИЯ : 1, 2, 3, 4 и 5 звезди

3.5.6. Дискотека - заведение предимно за танцуване с дансинг и плотове

в търговската зала и ограничен брой места за сядане. Предлага алкохолни и

безалкохолни напитки, коктейли, ядки, топли напитки, сандвичи, захарни и

шоколадови изделия.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3 и 4 звезди

3.5.7. Бар-клуб - заведение с музикално-артистична програма за клиенти

с определени интереси, предлагащо алкохолни и безалкохолни напитки,

кухненска и сладкарска продукция и др.

КАТЕГОРИЯ : 2, 3, 4 и 5 звезди

3.5.8. Пиано-бар - заведение с тихо музициране и асортимент,

съответстващ на асортимента на баровете.

КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди

3.5.9. Бар-казино - заведение за развлечения с барово обслужване в

казино зала

КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди

3.5.10. Бар-вариете - луксозно заведение с музикално-артистична

програма.

КАТЕГОРИЯ : 4 и 5 звезди

3.5.11. Нощен бар (със програма или без програма) - предлага асортимент

за барове и е с нощен режим на работа.

КАТЕГОРИЯ : 3, 4 и 5 звезди

Раздел II

(Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г.)

Единици, включени в капацитета на средства за подслон и места за настаняване

1. Стая: състои се от антре, помещение за нощуване и санитарен възел.

Видове:

а) единична стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от едно лице;

б) двойна стая - стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от две лица.

2. Апартамент в хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна или

хол и санитарен възел.

3. Апартамент в апартаментен хотел: състои се от антре, спалня/спални,

дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и

санитарен възел.  Видове: едностайни, двустайни, тристайни, четиристайни.

4. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от

помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона,

кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел.

5. Обща спалня: помещение с обзавеждане и оборудване, предназначено за

ползване от много лица.  Допуска се само в места за настаняване.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

НЕ ПОДЛЕЖАТ НА КАТЕГОРИЗИРАНЕ ПО РЕДА НА  НАРЕДБАТА  ЗХР

РАЗПОЛОЖЕНИ

В  УЧЕБНИ , ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,  ВЕДОМСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ

ЗА ПОЛЗВАНЕ САМО ОТ ЛИЦА, ЧИСЛЯЩИ СЕ КЪМ ТЯХ,  КАКТО И БЮФЕТИ,

ПАВИЛИОНИ,  КАРАВАНИ, БАНИЧАРНИЦИ И МЕКИЧАРНИЦИ С КАПАЦИТЕТ ДО 12

 

МЕСТА ЗА  СЯДАНЕ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031