НачалоИкономически дейностиТуризъмУредбаПроцедура за категоризиране

Процедура за категоризиране

Процедура за категоризиране – срокове и необходими документи

На категоризиране по Закона за туризма подлежат всички средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, ски-писти и плажове, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.

Изключения:

- ЗХР, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях;

-   бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Административен ред за издаване на удостоверение за утвърдена категория на туристически обект от групата на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

§        Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство подава ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ;

§        Приложени необходими документи:

- Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър-оригинал или заверен препис;

- Удостоверение, че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност – оригинал или нотариално заверен препис;

- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – образец № 2;

- Формуляр за определяне на категорията по образец – образец № 4;

- Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация  на управителя на туристическия обект  ;

- Копия от документите за собственост на обекта;

- Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация

- Нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

- Удостоверение за липсата на задължения към община Созопол;

- Документ за платена такса за категоризиране /съгласно тарифата по ЗТ/;

§        В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, което се поставя на видно място в обекта.

§   Категорията се определя:

?     след проверка и оглед на място в туристическия обект от общинската експертна комисия и

?     на  база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги, професионална и езикова квалификация на персонала.

§      Категорията на обекта е сертификат за качество на туристическия продукт и е БЕЗСРОЧНА.

§   При промяна на собственика или търговеца в категоризиран обект, се подава заявление за отразяване на настъпилите промени;

§        Срок за издаване на удостоверение за утвърдена категория -

2  месеца.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031