НачалоБланки и заявленияЧовешки ресурсиЗаявление за назначаване

Заявление за назначаване

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
СОЗОПОЛ

З А Я В Л Е Н И Е

от……………………………………………………………………..
( трите имена по документи за самоличност)
живущ/а/………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(точен адрес )
ЕГН………………………


Уважаеми господин кмет,
С настоящото заявление заявявам, че желая  да бъда назначен(а)

длъжност…………………………………………………………………..
(посочва се наименованието на длъжността или работата)
в Община Созополна

Притежавам диплом №……./…………. , издаден от ……………
……………………………………………………………………………...
(посочва се учебното заведение)
за завършено …………………………………………….. образование.
(висше,колеж,средно,основно)
Притежавам документ за правоспособност……………………………..
Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.
Прилагам следните документи :
1.ЛИЧНА КАРТА – КОПИЕ
2.ДОКУМЕНТ ЗА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ, ДОПЪЛНИ-       ТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ,ПРАВОСПОСОБНОСТ, СПЕЦИАЛИЗА-ЦИЯ И ДР. – КОПИЯ №…………………………………………………..
3.ДОКУМЕНТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД –ОРИГИНАЛ
4. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – ОРИГИНАЛ
5. ТРУДОВА КНИЖКА ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ,УДОСТОВЕ-РЯВАЩ ТРУДОВИЯ СТАЖ.
6.АВТОБИОГРАФИЯ  CV


гр……………                                       С уважение :…………….
………………                                                           (подпис на лицето)           
(дата)

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2018
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031