НачалоТелефони за контакт

Център за административно и информационно обслужване (Фронт офис)

Деловодство и каса
Телефон: + 359 (0) 550 2 57 60 , + 359 (0) 550 2 57 23 , + 359 (0) 550 2 57 07

Информация: Изнесеното работно място на СГКК гр. Бургас е с работно време:
1. Вторник: 09.00 - 12.30 ч., 13.30 - 17.00 ч.
2. Четвъртък: 09.00 - 12.30 ч.
тел. + 359 (0) 550 2 57 15

е-вестник

Вестник "Созопол"