НачалоКонтакти

Контакти на Община Созопол:

1 Община Созопол
2 Център за административно и информационно обслужване (Фронт офис)
3 Кмет на Община Созопол - Панайот Рейзи
4 Зам. кмет - Катя Стоянова
5 Зам. кмет - Петя Чапевова
6 Секретар на Община Созопол - Веселина Спасова
7 Главен архитект
8 Дирекция „Административно правно и информационно обслужване”
9 Отдел „Канцелария, административно и информационно обслужване”
10 Отдел „Правни дейности и управление на собствеността”
11 Отдел "Гражданска регистрация на населението"
12 Звено “Общински концесии и обществени поръчки”
13 Отдел „Бюджет и човешки ресурси”
14 Дирекция "Финансово счетоводни дейности, бюджет и човешки ресурси"
15 Отдел "Финансово счетоводни дейности"
16 Дирекция „Туризъм, икономически дейности, местни данъци и такси”
17 Отдел „Туризъм и икономически дейности”
18 Отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги”
19 Инспектори - отдел „Приходи от местни данъци и такси”
20 Дирекция „Устройство на територията, кадастър, инвестиционна политика и екология и управление на проекти”
21 Отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и вертикално планиране”
22 Отдел „Инвестиционна политика и екология”
23 Отдел "Управление на проекти"
24 Дирекция „Култура, образование, и хуманитарни дейности”

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.